Spółka

Zarząd
Radosław Rossa - Prezes Zarządu, Paweł Stawniak – Członek Zarządu
Rada nadzorcza
Roman Andrzejak (przewodniczący rady), Robert Pelec-Rottinger, Wojciech Komer