Rada nadzorcza

Roman Andrzejak (przewodniczący rady)

Wykształcenie średnie, współzałożyciel i wiceprezes zarządu spółki giełdowej Pozbud T&R S.A, jednej z największych i najstarszych producentów okien i drzwi drewnianych w Polsce. Od 2008 roku ściśle związany z rynkiem kapitałowym, zarówno jako pomysłodawca upublicznienia kierowanej przez siebie spółki, jak i prywatny inwestor giełdowy. W ramach Pozbud T&R S.A. nadzoruje obszarami sprzedaży, finansów oraz relacji inwestorskich. Karierę zawodową rozpoczął ponad 20 lat temu w rodzinnej firmie, którą wspólnie z bratem rozwinął do skali działalności spółki, której akcje notowane są na warszawskiej GPW, a jej kapitalizacja wynosi ok. 100 mlnzł. W ostatnim okresie intensywnie zaangażowany w utworzenie i rozwój struktury holdingowej w ramach Pozbud T&R S.A., czego wyrazem jest powołanie w 2011 roku pierwszej spółki zależnej odpowiedzialnej m.in. za zarządzanie prawami do znaków towarowych, a w kolejnym kroku przeprowadzenie planowanej akwizycji spółki celowej odpowiedzialnej za rozwój kolejnego segmentu działalności biznesowej Pozbudu w zakresie produkcji litych podłóg drewnianych.

Robert Pelec-Rottinger

Wojciech Komer